आइफोनको नेपाली बजार मूल्य

यस्तो छ एप्पल आइफोनको नेपाली बजार मूल्य

मूल्य रुपैयाँमा

iPhone 5S (16GB)Rs. 32,500
iPhone SE (16GB)Rs. 40,000
iPhone SE (64GB)Rs. 45,000
iPhone 6 (32GB)Rs. 42,500
iPhone 6 (128GB)Rs. 55,000
iPhone 6S (32GB)Rs. 68,000
iPhone 6S (128GB)Rs. 85,000
iPhone 6 Plus (16GB)Rs. 78,000
iPhone 6S Plus (16GB)Rs. 92,000
iPhone 7 (32GB)Rs. 75,000
iPhone 7 (128GB)Rs. 88,000
iPhone 7 (256GB)Rs. 95,500
iPhone 7 Plus (32GB)Rs. 90,000
iPhone 7 Plus (128GB)Rs. 1,19,000
iPhone 7 Plus (256GB)Rs. 1,32,000
iPhone 8 (64GB)Rs. 98,500
iPhone 8 (256GB)Rs. 1,19,500
iPhone 8 Plus (64GB)Rs. 1,12,500
iPhone 8 Plus (256GB)Rs. 1,33,000
iPhone X (64GB)Rs. 1,38,000
iPhone X (256GB)Rs. 1,59,000